ראשי » ענפונים » אמנון שני - שרות למכוני חליבה

שרות ותחזוקה מונעת למכוני חליבה ברפתות ודירים לחלב.
טיפול ותחזוקת ציוד החליבה על פי התקן הישראלי.

טלפון: 050-7637592