ראשי » ענפונים » ברי לוינסון - תכנון מבני משק

תכנון מבני משק לחקלאות כגון -
סככות רפת, מכוני חליבה, מפטמות, לולים, דירי צאן, מרכזי מזון ומערכות טיפול בפרש.
ניסיון רב בתכנון מבני משק בארץ ובחו"ל

טלפון/פקס: 04-9895579
נייד: 050-7266438
דוא"ל: